מהו שיעבוד צף ומהם היתרונות והחסרונות שלו? עו"ד אילן שרקון מסביר

מהו שעבוד צף? איך הוא נוצר, למי עדיפות בשעותיה הקשות של החברה ומהם יתרונותיו וחסרונותיו? עו"ד אילן שרקון, בעל משרד עו"ד שרקון, בן עמי, אשר ושות', מסביר על הנושא בהרחבה.

"שעבוד צף מיוחד לחברות בלבד ומאפשר להן לקבל הלוואה נגד שעבוד כל המפעל וכל נכסי החברה או מקצתם, כפי שמצבם של נכסים אלה מאפשר להן לסחור, למכור ולמשכן את רכושם המשועבד, וזאת להבדיל ממשכון או משכנתא על נכס מסוים", ציין עורך דין אילן שרקון. "השעבוד הצף מרחף על פני מפעלה ורכושה של החברה וכל עוד לא קמה העילה למימושו, יכולה החברה למכור את נכסיה ולשעבדם בשעבוד ספציפי על נכס מבלי שבעל השעבוד הצף יוכל למחות על כך ובתנאי שהשעבודים הנוספים אינם חורגים ממסגרת העסקים הרגילה של החברה".

כיצד נוצר שעבוד צף?

עו"ד אילן שרקון הוסיף כי "שעבוד צף נוצר בהסכם בין הבנק המלווה לחברה (אגרת חוב). בהסכם זה מעוגנים זכויות הבנק וחובות הלוואה במקרים בהם החברה אינה עומדת בתנאי ההלוואה".

רישום אצל רשם החברות

כל חברה היוצרת שעבודים על נכסיה, בין שהם שעבודים צפים, בין שהם קבועים ובין שהם משכנתאות על מקרקעין, חייבת להודיע על כך לרשם החברות תוך 21 יום מיום היווצר השעבוד. אם לא עשתה כן, יהיה השעבוד בטל כלפי צד שלישי ולא יהיה לו תוקף. הרישום נועד להזהיר את הצדדים השלישיים אם הם מעוניינים לסחור עם החברה או להלוות לה כספים. במקום שאגרת חוב מובטחת בשעבוד צף על נכסי החברה ולא הוצאו ממנו מקרקעין שלה, יחול השעבוד הצף גם על המקרקעין שלה אף אם איננו רשום בפנקסי המקרקעין.

גיבוש השעבוד ומימושו

"חברה בשעבוד צף יכולה להמשיך ולעשות בנכסיה כרצונה חרף השעבוד, וזאת עד למקרה בו השעבוד מתגבש", ציין עו"ד אילן שרקון. "השעבוד מתגבש בעת מינוי מפרק לחברה או עם מינוי כונס נכסים שמונה על ידי בית המשפט למטרת אכיפת השעבוד הצף לאחר שבעל השעבוד הגיש בקשה לאכיפתו וזאת כאשר החברה אינה עומדת בהתחייבויותיה כלפיו".

עדיפות בעל השעבוד הצף

בעל השעבוד הצף קיימת עדיפות על פני נושים רגילים בשעת פירוק החברה, אולם אין לה עדיפות על פני בעל חובות בדין קדימה (לדוגמה רשויות המס) או בעלי שעבוד ספציפי על נכס (לדוגמה משכנתא).